11 sierpnia 2017

#Fredry8 - ogłoszenie konkursu architektonicznego

11 sierpnia 2017 roku ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy siedziby przy ul. Fredry 8 w Warszawie. Głównym inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia, zarówno konkursu, jak i zrealizowanej w jego wyniku inwestycji, jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

 

Celem konkursu jest wyłonienie autora najlepszej, pod względem funkcjonalnym i użytkowym propozycji architektonicznej przebudowy warszawskiej siedziby PWM wg. wyznaczonych w regulaminie kryteriów, a w dalszej kolejności realizacja założeń projektu pod pełnym nadzorem jego twórcy.

 

Przedmiotem projektu jest warszawski Oddział Wydawnictwa, mieszczący się w wyjątkowym, zabytkowym wnętrzu, w kamienicy przy ul. Fredry 8. Dodatkowego prestiżu dodaje otoczenie siedziby, w sąsiedztwie której znajduje się m.in. Teatr Wielki Opera Narodowa, czy Plac im. Józefa Piłsudskiego, a także sama historia budynku, stanowiącego dawną siedzibę Banku Dyskontowego projektu Kazimierza Loewela z 1897 roku, która nie uległszy wojennym pogromom, figuruje w rejestrze zabytków od 1965 roku.

 

Dziś PWM, w myśl przyświecającej mu misji, pragnie stworzyć miejsce stanowiące wielofunkcyjne centrum dialogu kulturowego, pozwalające na utrwalanie i upowszechnianie polskiego dziedzictwa muzycznego we wszelkich jego przejawach.

 

Zainteresowani mogą starać się o wysokie nagrody pieniężne oraz możliwość realizacji swojego projektu.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz regulaminem konkursu.