LISTOPADA

 

6

TERMIN SKŁADANIA ZAPYTAŃ O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU

WRZEŚNIA

 

4

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

LISTOPADA

 

21

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

SIERPNIA

 

25

HARMONOGRAM

STREFA ARCHITEKTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#FREDRY8

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

 

PWM Edition

 
Konkurs Architektoniczny #Fredry8 na opracowanie koncepcyjnego projektu architektonicznego przebudowy siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Copyright 2017 by PWM Edition