W JAKI SPOSÓB?

MEDIATEKA

 

miejsce, w którym kompozytorzy, artyści, muzykolodzy, producenci oraz dzieci i młodzież w profesjonalnych warunkach będą mogli zapoznawać się z partyturami, rękopisami i pierwodrukami, materiałami audio i audio-wideo oraz prowadzić działalność naukowo-badawczą 


 

SALA KONCERTOWA

 

zabytkowe wnętrze, w którym mieści się 70 osób, znakomicie nadaje się do organizacji koncertów i wydarzeń artystycznych. Wymaga jednak modernizacji, która obejmuje: jej powiększenie (tak, aby zmieściło się do 100 osób), akustyczną korektę wnętrza, dostosowanie do aktualnych wymogów sal koncertowych, wyposażenie sali w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, nagraniowy oraz oświetleniowy, który pozwoli na rejestrowanie wydarzeń w wysokiej jakości audio-wideo oraz umożliwi wykonywanie muzyki elektro-akustycznej. W pełni profesjonalna sala koncertowa pozwoli na prowadzenie rozbudowanej działalności artystycznej, na którą złożą się koncerty, pokazy filmowe, dyskusje panelowe, warsztaty edukacyjne, sesje nagraniowe


 

STUDIO NAGRAŃ

 

możliwość profesjonalnej rejestracji muzyki, rozmów z kompozytorami i artystami, debat i dyskusji. Działania te będą służyć promocji i upowszechnieniu zasobów PWM-u. Wyposażenie w sprzęt komputerowy będzie umożliwiało produkcję ścieżki elektronicznej do kompozycji elektroakustycznych

 

 

DZIAŁ FONOGRAFII PWM

 


do jego zadań będzie należało programowanie rejestracji i wydawania muzyki polskiej w katalogu PWM, we współpracy z wysokiej klasy artystami

i orkiestrami. Publikacja nagrań, zarówno na nośnikach fizycznych, jak i na stronie internetowej pozwoli jeszcze lepiej upowszechniać rodzimą kulturę muzyczną i promować ją za granicą 

KSIĘGARNIA – SALON MUZYCZNY


połączony z księgarnią salon muzyczny będzie przyjaznym czytelnikom miejscem spotkań, w którym odwiedzający w sposób aktywny będą rozwijać kompetencje kulturowe, muzyczną wrażliwość, a przez bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i działań warsztatowych dla dzieci i młodzieży, stanie się jednym

z ważniejszych kulturotwórczych miejsc w Warszawie

 

 

SALE EDUKACYJNO – WARSZTATOWE


przestrzeń rozwoju relacji pomiędzy narodową Oficyną, której zadaniem jest zapewnienie materiałów dydaktycznych w państwowym procesie nauczania

a środowiskiem nauczycielskim, zakładająca intensyfikację organizacji dyskusji

z kadrą pedagogiczną i profesjonalnych szkoleń 
 

 

SALE TANECZNO – RYTMICZNE


do organizacji szkoleń z zakresu nauczania rytmiki oraz warsztatów dla dzieci

i młodzieży z obszaru działań choreograficznych, umuzykalniających i muzykoterapeutycznych

 

 

STREFA POKOI GOŚCINNYCH

 

PWM jako instytucja aktywnie wspierająca działalność kompozytorską, organizująca m.in. Konkurs Kompozytorski im. T. Ochlewskiego, planuje utworzenie programu rezydencyjnego dla młodych kompozytorów i wykonawców. Przyznawanie stypendiów twórczych adeptom kompozycji, zakłada udostępnienie przestrzeni do zamieszkania i pracy kompozytorskiej na określony czas oraz stworzenie przestrzeni dialogu z profesjonalnymi artystami wykonawcami.

W ramach koncepcji modernizacji budynku przy ul. Fredry 8 przewidziano kilka zasadniczych elementów, które mają wspierać misję powierzoną Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu w 1945 roku.

DLACZEGO?

Oddział Zbiorów Nutowych PWM znajdujący się pod adresem Fredry 8 w Warszawie dysponuje materiałami 35000 skatalogowanych dzieł, które, rozpowszechniane w kraju i za granicą, od lat zyskują w świecie znaczącą popularność i uznanie. W zbiorach znajdują się liczne rękopisy i pierwodruki kompozycji powstałych w XIX i XX wieku. Od 1945 roku Oficyna opublikowała ponad 1000 tytułów książkowych oraz ponad 12 000 wydawnictw nutowych.

 

Wspomniane statystyki, niewątpliwe przydające Wydawnictwu prestiżu, ale i wzmacniające świadomość niedostatecznej ochrony księgozbioru. zadecydowały o podjęciu w budynku działań adaptacyjnych, mających na celu odpowiednie zabezpieczenie zbiorów oraz stworzenia nowoczesnej infrastruktury biblioteczno-archiwizacyjnej.

 

Ponadto, w dynamicznie zmieniającej się kulturze współczesnej oraz idącymi za nią zróżnicowanymi potrzebami społecznymi, wyrasta kolejny zasadniczy cel inwestycji. Modernizacja warszawskiej siedziby PWM ma bowiem służyć jako nowa, wielofunkcjonalna przestrzeń do realizacji czterech filarów aktywności merytorycznej instytucji, a więc:

 

♦ promocji twórczości muzycznej oraz prowadzenia badań

♦ doskonalenia kompetencji muzycznych dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych, a także wzmacniania kompetencji edukacyjnych pedagogów,

♦ stworzenia centrum kulturowego dialogu o szerokim spektrum oddziaływania

 

Jednym z głównych zadań realizowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest promocja rodzimej kultury muzycznej w Polsce i za granicą. Dzięki działalności upowszechnieniowej, bezpośrednim kontaktom ze środowiskiem muzycznym, artystami i zespołami z Polski i zagranicy, a także ścisłym relacjom z największymi wydawcami zagranicznymi, którzy reprezentują katalog PWM na świecie, Oficyna jest jednym z najistotniejszych ogniw w promocji polskiego dziedzictwa muzycznego i najnowszej twórczości rodzimych kompozytorów.

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne to Oficyna – owszem, ale nie tylko. Od zawsze bowiem wokół PWM-u koncentrowało się środowisko muzyczne. I tę przestrzeń dialogu kulturowego, prowadzonego na wszystkich możliwych poziomach, należy poszerzać. Dlatego warszawska siedziba Wydawnictwa ma służyć polskiej kulturze muzycznej. Ma być miejscem spotkań środowiska oraz platformą dyskursu o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości muzycznej kraju.

IDÉE FIXE

 

Przedmiotem konkursu #Fredry8 jest opracowanie koncepcyjnego projektu architektonicznego na przebudowę budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie, mieszczącego się przy ul. Fredry 8.

 

PWM jako gospodarz obiektu, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podejmuje się rewitalizacji zabytkowej nieruchomości oraz rozszerzenia jej funkcji, odpowiadającej realizowanej od 1945 roku misji gromadzenia, utrwalania i upowszechniania unikatowego dziedzictwa kulturowego w zakresie muzyki polskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#FREDRY8

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

 

PWM Edition

 
Konkurs Architektoniczny #Fredry8 na opracowanie koncepcyjnego projektu architektonicznego przebudowy siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Copyright 2017 by PWM Edition