WYDAWNICTWO

PWM EDITION

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, znane za granicą pod nazwą PWM Edition, to instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 92/2016 specjalizująca się w wydawaniu materiałów nutowych oraz książek z zakresu muzyki klasycznej, jazzu i muzyki filmowej. Z publikacji Oficyny, oznaczonych charakterystycznym żółtym logo, korzystają zarówno najmłodsi adepci sztuki muzycznej, jak i uznani artyści, orkiestry, wykładowcy oraz liczni melomani.

 

Działalność PWM-u polega z jednej strony na sprzedaży publikowanych przez Oficynę oraz sprowadzanych z zagranicy utworów oraz wydawnictw o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym, z drugiej zaś na dostarczaniu materiałów orkiestrowych do wykonań koncertowych i scenicznych.

 

PWM jest znanym w świecie mecenasem i promotorem muzyki współczesnej. Wydaje fachowe czasopismo muzyczne „Quarta” (w wersji polsko-angielskiej) oraz skierowaną do nauczycieli szkół muzycznych „Scalę”.

 

Instytucja reprezentuje w Polsce wielu znaczących wydawców zagranicznych, m.in. Schott Music, Boosey & Hawkes, Edition Peters, Universal Edition Wien, Music Sales.

 

Główna siedziba Wydawnictwa znajduje się od samego początku, czyli od 1945 r., w Krakowie, a Dział Zbiorów Nutowych – w Oddziale PWM w Warszawie.

ORGANIZATOR

INWESTOR KONKURSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#FREDRY8

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

 

PWM Edition

 
Konkurs Architektoniczny #Fredry8 na opracowanie koncepcyjnego projektu architektonicznego przebudowy siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© J. Sokołowski

© Copyright 2017 by PWM Edition