Zgodnie z zasadami opisanym w pkt. 5 Regulaminu konkursu Organizator dopuszcza przesyłanie pytań, o wyjaśnienie treści regulaminu, w wersji elektronicznej na adres: fredry8@pwm.com.pl i tradycyjnej: ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (z oznaczeniem: KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie).

 

Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu składać można do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00. Po tym terminie Organizator niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników konkursu.

 


 

 

POBIERZ:

                  Pytania i odpowiedzi (30.08.2017 r.)


                  Pytania i odpowiedzi (06.10.2017 r.)

 

                  Pytania i odpowiedzi (1 z dn. 10.10.2017 r.)

 

                  Pytania i odpowiedzi (2 z dn. 10.10.2017 r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

STREFA ARCHITEKTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#FREDRY8

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

 

PWM Edition

 
Konkurs Architektoniczny #Fredry8 na opracowanie koncepcyjnego projektu architektonicznego przebudowy siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Copyright 2017 by PWM Edition