DANIEL CICHY

 

DYREKTOR REDAKTOR NACZELNY
POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO

PRZEWODNICZĄCY

TOMASZ KONIOR

 

ARCHITEKT

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

SĘDZIA REFERENT

JERZY GROCHULSKI

 

ARCHITEKT

HANNA WRÓBLEWSKA

 

DYREKTOR ZACHĘTY
NARODOWEJ GALERII SZTUKI

JOANNA WNUK-NAZAROWA

 

DYREKTOR NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA

MARCIN MOSTAFA

 

ARCHITEKT

MAREK SZENIAWSKI

 

ARCHITEKT KRAJOWY
SEKRETARZ GENERALNY SARP

SEKRETARZ SĄDU KONKURSOWEGO

SĄD KONKURSOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#FREDRY8

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

 

PWM Edition

 
Konkurs Architektoniczny #Fredry8 na opracowanie koncepcyjnego projektu architektonicznego przebudowy siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Copyright 2017 by PWM Edition